CAMPANIA INCEPE ANUL NOU CU UN MAKITA CADOU DE LA SCULEPRIME

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
INCEPE ANUL NOU CU UN MAKITA CADOU DE LA SCULEPRIME

SECTIUNEA 1. DURATA SI ORGANIZATORII PROMOTIEI
Organizatorul Campaniei promotionale “Incepe anul nou cu un Makita Cadou de la Sculeprime” este Dallos Levente Ferencz I.I. cu sediul in Oradea, Strada Dornei nr 2, judetul Bihor, inregistrata la Registrul comertului sub numar F05/1256/2010, Cod de inregistrare RO27014210, denumita in continuare Organizator.

1.1. Promotia se desfasoara in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Promotia se deruleaza la nivel national, in perioada 21.12.2018 - 31.01.2019.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatie de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. PERIOADA DESFASURIRII CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1. Campania promotionala va incepe la 21.12.2018 ora 00:00 si se va incheia 31.01.2019 ora 08:00.

2.2. Participarea la promotie se va face exclusiv in acest interval prin achizitionarea de produse Makita de minim 599 Ron cu TVA inclus intr-o singura comanda, mentionate in Sectiunea 4, cu respectarea celor din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se va desfasura in magazinul Dallos Levente Ferencz I.I. din Oradea, Strada Matei Corvin Nr 58, precum si in magazinul online www.sculeprime.ro

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE
Produsele participante la promotie sunt:

Scule electrice Makita
Scule cu acumulator Li-Ion Makita

Scule de gradina electrice Makita

Scule de gradina cu acumulator Li-Ion Makita

Scule de gradina cu motor termic Makita

Accesorii non electrice Makita

Accesorii electrice Makita

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. La aceasta promotie pot participa atat persoane fizice cat si persoane juridice, rezidente in Romania, care in perioada Campaniei promotionale cumpara produse Makita (mentionate la sectiunea 4.) de cel putin 599 Ron cu TVA inclus, intr-o singura comanda. Numarul de participare la promotie este numarul de factura fiscala.

5.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii companiei organizatoare, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii,parinti,sot/sotie) .
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului resprecti precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea minorului la aceasta campanie.

5.3. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. CADOURI OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiul 1. Coasa compatibila cu acumulatori LXT 18V Makita DUR187LZ (SOLO) Livrat fara acumulator si incarcator in set
Premiul 2. Jacheta compatibila cu acumulatori LXT 18V Makita DFJ212Z (SOLO) Livrat fara acumulator si incarcator in set
Premiul 3. Ventilator compatibil cu acumulatori LXT 18V Makita DCF102Z (SOLO) Livrat fara acumulator si incarcator in set
Premiul 4. Cutie de depozitare Makita tip Makpac 4

PRODUSELE OFERITE CADOU NU BENEFICIEAZA DE GARANTIA STANDARD MAKITA

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI
Campania se desfasoara in perioada 21.12.2018 - 31.01.2019 in magazinele mai sus mentionate. In aceasta perioada participa toti cumparatorii elgibili conform celor mentionate la Sectiunea 4. Prin inregistrarea comenzii se genereaza un numar de comanda. Numarul de comanda reprezinta numarul de participare la campanie. Castigatorii produselor oferite Cadou vor fi desemnati prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va fi efectuata prin intermediul paginii web random.orgunde vor fi inregistrati doar comenzile cu o valoare de cel putin 599 Ron cu TVA inclus, extragerea va avea loc in cursul zilei de 01.02.2019. Rezultatele campaniei vor fi publicate pe pagina magazinului www.sculeprime.ro si pagina de faceboook Sculeprime.

Ordinea premiilor va fi urmatorul:
Premiul 4. Cutie de depozitare Makita tip Makpac 4, al doilea premiu extras va fi Premiul 3. Ventilator compatibil cu acumulatori LXT 18V Makita DCF102Z (SOLO) Livrat fara acumulator si incarcator in set, al treilea premiu extras va fi Premiul 2. Jacheta compatibila cu acumulatori LXT 18V Makita DFJ212Z (SOLO) Livrat fara acumulator si incarcator in set ultima extragere va fi Premiul 1. Coasa compatibila cu acumulatori LXT 18V Makita DUR187LZ (SOLO) Livrat fara acumulator si incarcator in set.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate persoanei fizice sau juridice care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la campania “Incepe anul nou cu un Makita Cadou de la Sculeprime” participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Prin participare la  campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nue, prenume, adresa, localitate, judet, telefon, adresa de email) sa fie prelucrate de catre Organizator, in scopul:
- introducerea in baza de clienti ai organizatorului
-utilizarea datelor oferite pentru pregatirea documentelor de transport in cazul in care este necesar pentru livrarea cadoului

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are în conformitate cu legea 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit, si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert sau sa fie dezvaluite unor terti intrun asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cererea scrisa, datata si semnata catre Organizator.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ astfel încât organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, împiedica sau întârzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor lor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1082 Cod Civil - Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentar, 1183 Cod Civil - Remuneratia executorului testamentar. 1.634 -Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
 15.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de web www.sculeprime.ro